Turniej Młodych Fizyków

Rejestracja

Rejestracja drużyn do uczestnictwa w TMF 2014 została zakończona 10 stycznia.

Rejestracja drużyny

Rejestracji drużyny dokonuje się za pomocą niniejszej strony internetowej. W tym celu należy kliknąć w napis „Rejestracja” w górnym, prawym narożniku, po czym pojawi się formularz rejestracyjny.

Dla dokonania rejestracji drużyny niezbędne jest ustalenie Godła drużyny składającego sie z 5-10 liter alfabetu łacińskiego (bez polskich liter) oraz cyfr i zaczynającego od litery (przykłady godła: alfa5, Batory14, C693b). Godło służy do identyfikacji drużyny i nie może być zmienione! Jeśli okazałoby się, że wpisywane godło zostało już użyte przez wcześniej zarejestrowaną drużynę, ponowna rejestracja z tym godłem nie dojdzie do skutku – trzeba wymyślić nowe godło.

Należy również ustalić adres E-mail, na który drużyna będzie otrzymywała korespondencję turniejową. Z chwilą dokonania rejestracji podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie trwale przypisany drużynie i nie będzie mógł być użyty do rejestracji innej drużyny! Jeśli nauczyciel zamierza zarejestrować kilka drużyn, dla każdej z nich należy podać inny adres e-mail (mogą to być aliasy tej samej skrzynki pocztowej).

W procesie rejestracji podaje się także Hasło, które powinno się składać z 5-10 znaków (cyfr, liter, ewentualnie znaków specjalnych).

Jeśli zdarzy się zapomnienie godła bądź hasła, przypisany drużynie adres e-mail pomoże odzyskać godło, bądź utworzyć nowe hasło (w tym celu należy w formularzu logowania kliknąć napis „Nie pamiętam godła” bądź „Nie pamiętam hasła”, a następnie wpisać ten e-mail; na adres mailowy drużyny zostanie wówczas przesłane godło bądź token, za pomocą którego będzie można utworzyć nowe hasło).

Podczas rejestracji powinno się w zasadzie wypełnić wszystkie pola formularza. Możliwe jest jednak dokonanie rejestracji po wypełnieniu jedynie pól oznaczonych gwiazdką (*) oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie wpisywanych danych w celach związanych z Turniejem Młodych Fizyków przez kliknięcie odpowiedniego pola. Pozostałe pola należy obowiązkowo wypełnić najpóźniej w terminie przewidzianym na przesyłanie prac turniejowych korzystając z formularza edycji danych drużyny dostępnego po zalogowaniu.

Po zakończeniu wprowadzania danych (podczas rejestracji) lub ich uzupełniania (po zalogowaniu) należy kliknąć przycisk „Zarejestruj” (po zalogowaniu - „Zapisz”). Jeśli wprowadzone do formularza dane będą spełniały podstawowe warunki formalne (m.in. wypełnione wszystkie rubryki oznaczone gwiazdką), nastąpi wyjście z trybu wypełniania formularza i powrót do stanu, jaki istniał przed jego edycją. W przeciwnym razie wyświetli się na krótko napis „Proszę czekać”, a po nim ponownie przycisk „Zarejestruj” lub „Zapisz”, co będzie oznaczało potrzebę dokonania korekty.

Po poprawnym dokonaniu rejestracji na podany adres E-mail zostanie wysłany mail aktywacyjny.Konto drużyny będzie aktywowane po kliknięciu podanego w tym mailu linka. Logowanie – a co za tym idzie ładowanie prac turniejowych oraz edycja formularza rejestracyjnego – jest możliwe dopiero po dokonaniu aktywacji.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2014